Asfaltreparatie bij de Maeslandt-kering

Asfaltreparatie bij de Maeslandtkering

Het vullen van scheuren in het dijklichaam van de stormvloedkering.

Optimale bescherming van het dijklichaam

De vrij steile dijk moet bescherming bieden tegen de hoge waterstand die kan ontstaan bij de sluiting van de Maeslandkering Door de hete zomers en de natte periodes was het bestaande  asfalt aangetast, waardoor er schade aan de dijk ontstond. Waarschijnlijk is er ook door deze weersomstandigheden een groter gat ontstaan. Dit zorgde ervoor dat water steeds dieper in het dijklichaam door kon dringen. Het onderhoud moest daarom op zeer korte termijn uitgevoerd worden.

De aangebrachte bitumineuze voegen en het synthetische asfalt zorgen voor een waterdichte, toekomstbestendige oplossing.

Vanwege de scherpe hellingshoek kan de schade niet met standaard bitumineuze voegvulling worden hersteld. Deze bitumen worden onder hoge temperatuur aangebracht en zijn dan erg vloeibaar. Ze zouden dan te snel uit het reparatie vak stromen. Daarom gebruikte men in dit geval bitumen met een zeer lage vloeibaarheid, die specifiek voor dit soort toepassingen is ontwikkeld. De specialisten lopen vanwege de hoogte met valbeveiliging naar beneden, om de scheuren onder druk en hoge temperatuur schoon te blazen en vervolgens te vullen met warme bitumineuze voegvulling. Grotere gaten worden gerepareerd met synthetisch asfalt . Na deze werkzaamheden is de dijk weer veilig voor weersinvloeden.

Wij zoeken jou!

2 vacatures