O-LINQ

een ingenieus putrandsysteem

O-LINQ

een ingenieus putrandsysteem

Putranden in het wegdek zijn voor veel weggebruikers een bron van ergernis: voor fietsers zijn ze een gevaarlijk obstakel, voor automobilisten zijn de oneffenheden irritant en voor omwonenden is vooral het lawaai een ergernis. Kortom, de traditionele putrand zit ook figuurlijk gesproken in de weg.

Een aanwinst voor weggebruikers en omwonenden

O-linq bewijst dat het anders kan. Met een systeem dat ervoor zorgt dat de putrand geen ergernis of gevaar oplevert voor het verkeer en de omgeving. Met een totaalconcept dat resulteert in een optimale hoogteligging. In een putrand die niet uitsteekt of samen met het omliggende asfalt verzakt. Met O-linq horen deze problemen tot het verleden. O-linq draagt duurzaam bij aan de verkeersveiligheid, verhoogt het comfort van de weg, is stiller en dankzij de superieure afwerking nog mooi ook.

De voordelen op een rij:

• Veilig voor weggebruikers

• Stil voor omwonenden

• Esthetisch wegbeeld

Wegbeheerders

Onzichtbaar voor weggebruikers ligt onder onze wegen het rioolstelsel. Putten in het wegdek geven toegang tot het riool voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden. Dit praktische doel heeft als nadeel dat de putranden tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Zo is er nog al eens sprake van putranden die zijn verzakt of uitsteken, met alle risico’s voor de weggebruikers van dien. Wie is er aansprakelijk voor schade en letsel? Juist: de wegbeheerder.

Eenmaal aangelegd heeft u er geen omkijken naar

O-linq is een ingenieus putrandsysteem dat een sublieme, blijvend stabiele hoogteligging garandeert. Dankzij de solide verbinding tussen het wegdek en de onderliggende putschacht heeft u er als beheerder geen omkijken naar. De perfecte hoogteligging en de superieure verdichting rondom de putrand, geven trillingen – ook bij zware belasting – vrijwel geen kans. Hierdoor is O-linq slijtage- en onderhoudsarm, waardoor de total cost of ownership verrassend lager uitpakt dan die van de traditionele putrand. Telt u daar de voordelen in termen van veiligheid, comfort en esthetiek bij op, dan wenst u zich geen andere put meer.

De voordelen voor de wegbeheerder:

• Perfecte hoogteligging

• Duurzaam wegcomfort

• Lage total cost of ownership

Wegenbouwers

Snelwegen zijn zonder onderbreking te asfalteren, met een prachtig egaal resultaat. Binnen de bebouwde kom en in industriegebied hebben wegenbouwers echter te maken met putten in het wegdek. Elke putrand brengt een vertraging van de asfalteerwerkzaamheden met zich mee. En tijd is geld. Daar komt bij dat de verdichting van het asfalt rond de putrand te wensen overlaat. Dat moet anders!

Wegenbouwers hoeven én kunnen er niet omheen

Het voordeel van O-linq begint al bij de aanleg van de weg. Omdat de putschachten vooraf zijn voorzien van een O-linq overgangsplaat en een tijdelijke afdekplaat, kan de wegenbouwer een strakke, ononderbroken asfaltdeklaag aanbrengen. Door vervolgens in het nieuwe asfalt te boren, de putranden te stellen en af te werken, is de sublieme en stabiele hoogteligging van O-linq verzekerd. Dit zorgt samen met de optimale verdichting van het asfalt rond de put voor een oplossing die zowel duurzaam als esthetisch is.

De voordelen voor de aannemer:

• Asfalteren zonder oponthoud

• Superieure verdichting rond put

• Reductie van faalkosten

De onmisbare factoren voor duurzamere wegen

Download vrijblijvend ons laatste e-book met o.a:

– Onderzoek CBS
– Onze visie op duurzaam wegbeheer
– Oplossingen voor duurzaam onderhoud
– Inspiratie van onze projecten
– routekaart naar duurzamere wegen
– The next step

E-BOOK

09

O-linq in 9 stappen

Bekijk hieronder de opbouw van het O-linq systeem in de praktijk.

09

O-linq in 9 stappen

Bekijk hieronder de opbouw van het O-linq systeem in de praktijk.

Totaalconcept

Een totaalconcept rond de perfecte putrand. Van boorsysteem tot speciale mortels.

O-linq is veel meer dan een ronde putrand. Het is een combinatie van kritisch denkwerk en gecertificeerd vakpersoneel die het systeem plaatst. Het is een professioneel totaalpakket van handelingen, materialen en machines, speciaal ontwikkeld om met grote nauwkeurigheid putranden in asfalt te plaatsen. Persoonlijke projectbegeleiding door een O-linq specialist verzekert u van het beste resultaat: putten waar u geen omkijken naar heeft.

Cement technologie

Poltec ontwikkelt met ons mee

Al meer dan 30 jaar is Poltec een belangrijke speler op de inframarkt voor hoogwaardige en innovatieve mortels. O-linq maakt dankbaar van deze expertise gebruik. Dankzij de snel hardende stel- en gietmortels van Poltec is het mogelijk om putranden vrijwel direct na het aanbrengen zwaar te belasten. Hierdoor is het niet nodig de weg voor langere tijd af te sluiten voor verkeer. De intensieve samenwerking met Poltec heeft als bijkomend voordeel dat O-linq direct profiteert van nieuwe ontwikkelingen.

O-LINQ MAAKT GEBRUIK VAN:

Poltec 700 stelmortel
Poltec 703 gietmortel

Download de bestekteksten of E-book

Wilt u meer weten over O-linq? U kunt gratis gebruikmaken van onze bestekteksten. Of download ons e-book over duurzame wegen.

BESTEKTEKSTEN E-BOOK

Wij zoeken jou!

2 vacatures