GELOVEN IN EXCELLEREN

5 vragen aan Han Budding – Product Excellence Centre

GELOVEN IN EXCELLEREN

5 vragen aan Han Budding – Product Excellence Centre

5 vragen aan Han

1 – Wat was de aanleiding om een Product Excellence Centre op te zetten bij Van den Broek?

Bij Van den Broek geloven we in excelleren! Dat betekent dat we geen concessies willen doen op de kwaliteit van onze diensten en de bijbehorende producten. Het Product Excellence Centre (P.E.C.) biedt ons de mogelijkheid om producten te ontwikkelen, te testen en waar nodig bij te stellen. Hierdoor bewijst Van den Broek niet zomaar een aannemer te zijn, maar daadwerkelijk een innovator.

2 – Worden de onderzoekopdrachten alleen intern aangeleverd of kunnen opdrachtgevers ook een aanvraag doen?

Een groot gedeelte van de onderzoeken is erop gericht onze bestaande producten en diensten te verbeteren en ook nieuwe diensten aan te kunnen bieden. Ook eventuele bijzonderheden die geconstateerd worden door ons eigen personeel kunnen we in ons Product Excellence Centre onderzoeken.

Daarnaast worden ook wel naar aanleiding van een “Ik weet het ook niet. Bel Van den Broek maar… –telefoontje”, oplossingen ontwikkeld voor onze opdrachtgevers die tegen specifieke problemen aan lopen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het kleuren van onze voegvulling met speciale pigmenten. Dat veel fietspaden rood zijn is natuurlijk algemeen bekend, daarom ontwikkelden we een aantal jaren geleden al rode voegvulling. Wat doe je echter als scheurreparatiespecialist wanneer er bij de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam geel asfalt wordt toegepast om de historische gele klinkers te simuleren? Op verzoek van een opdrachtgever ontwikkelden we hiervoor gele voegvulling in ons P.E.C.

3 – Jullie verkennen en onderzoeken de mogelijkheden van productgebruik. Hoe zorg je ervoor dat deze kennis terecht komt bij diegene die de producten verwerken?

Kennis, en vooral ook het overdragen hiervan is één van de pijlers van Van den Broek. Het Product Excellence Centre, draagt zijn kennis over aan onze medewerkers in de uitvoering, maar ook aan onze accountmanagers. Accountmanagers brengen enerzijds deze kennis over aan onze klanten en ook aan hun uitvoerend personeel. Anderzijds nemen de accountmanagers ook marktkennis mee terug waarmee we dan weer mogelijkheden hebben voor het doen van  nieuwe ontwikkelingen…

Het is een illusie om te verwachten dat een ontwikkeling in het P.E.C. of het nu een product of een dienst is, één op één toepasbaar is in de praktijk. Wanneer deze opgeschaald worden naar de praktijk zal de ontwikkelaar dan ook altijd aanwezig zijn en instructies verzorgen naar de gebruiker. Als laborant kun je je dus niet verschuilen in je veilige onderzoeksruimte, maar je zult daadwerkelijk het veld in moeten! Het hieruit volgende projectrapport wordt omgezet in een duidelijke instructie/ handleiding en natuurlijk in een praktische training voor gebruikers en accountmanagers.

Het P.E.C. verzorgt daarnaast ook de monsters en maquettes die gebruikt worden voor beurzen en andere promoties zodat opdrachtgevers onze producten en diensten ook kunnen zien of voelen. Zo wordt het voor de accountmanagers makkelijker om bepaalde technieken te laten zien.

4 – Voor welk probleem in de Infra zou je graag een onderzoeksbudget krijgen?

Dat zou dan eerder een budget zijn voor het geven van opleiding en training. Er wordt veel gefreewheeld binnen de wereld van de Infra. Als ik zie dat er een kilometer nieuw asfalt gedraaid is op de snelweg waarvan binnen een week de naad openstaat. Of wanneer er een verzakte putafdekking gemaskeerd wordt door er wat klinkerwerk naar toe te straten, tsja dan gaan de tenen wel wat krom staan…

We hebben bij Van den Broek meer dan 10 verschillende bitumenproducten, met elk hun specifieke eigenschappen en dus specifieke toepassingen. Een zak hoogwaardige Poltec stelmortel verschilt qua uiterlijk nauwelijks van een zakje snelcement uit de bouwmarkt. De technische eigenschappen van de stelmortel maken dat het eindresultaat weldegelijk anders is…

5 – Welk onderzocht en toegepast product maakt jou helemaal enthousiast? Vanwege welke eigenschappen?

Binnen onze dienstentak maakt RoadPatch MMA momenteel een sterke opmars. Deze synthetische reparatiemortel is kwalitatief gelijkwaardig, zo mogelijk zelfs beter dan warm asfalt en toch koud verwerkbaar. We hebben RoadPatch MMA toegepast in verschillende situaties variërend van een trapveldje van de Johan Cruijff Foundation tot afwerking rond putafdekkingen; zelfs reparaties aan de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg.

Ook TechCrete is een uniek product binnen ons dienstenpakket. Dit is een warm verwerkbaar betonreparatiemiddel met blijvende flexibiliteit. Schades in beton zijn doorgaans een gevolg van spanningen in de constructie. De flexibele eigenschappen van het bindmiddel in TechCrete in combinatie met een uitgekiend steenskelet zorgen ervoor dat deze spanningen geen reflectiescheuren veroorzaken in het reparatievlak. We hebben dit onder andere toegepast op Vliegveld Weeze en op de APM containerterminal op de Maasvlakte.

Wij zoeken jou!

2 vacatures